Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l5o

GESCHIEDENIS

Maurits.

hij zo veel wederfpraaks ontmoette ; waar zijn gezag, oogfchijnlijk, van dag tot dag verminderde; waar zijne valscliheid en onbekwaamheid elk , die

zien wilde, openbaar was. In Engeland ging

hem nieuwe vrees aan: hij vernam , dat Uuktiorst en anderen zich gereed maakten om hem te befchuldigen wegens wangedrag in de Nederlanden. Met traanen fmeekte hij de Koningin, dat ze hem voor de fchand door haar gezag wilde befchütten. Liefde en Staatkunde waren kragtige Zaakbepleitfters voor deezen onwaardigen Gunfteling. 's Anderendaags, ten onderzoek in 't Hoogerhuis geroepen, plaatste hij zich niet, knielende, aan 't einde van den tafel, maar nam zijn rang onder de Heeren. Wanneer de Geheimfchrijver de punten zijner bèfchuldiginge begon te leezen, viel hij hem in de reden, zich beroepende „ op heimlijke Berigtfchriften der „ Koninginne , die zijne openbaare bepaalden (*). Dit verijdelde alle verder onderzoek: de boosheid zegepraalde, zo verre , dat zijn hoofdbefchuldiger Bukhorst her vertrouwen der Koninginne en zijne vrijheid verloor. Het gedrag van Elizabeth in dit geval is een bijkomend bewijs, dat zij met de daad de Opperheerfchappij der Veréènlgde Nederlanden bedoeld , doch dit altoos bedekt hebbe, om redenen, in den loop der Leicesterfche tijden genoegzaam ontvouwd. In 't einde ontdekte zij, dat Leicester de Man

niet

(*) Reyd, VI. B. bl. 134. Baker Chren. of EngeL p. 373. Hume, V. 34*-.,

Sluiten