Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï54

GESCHIEDENIS

Maurits.

waande'zeer verreziende en doordringende te zijn, was jammerhartig, en deedt alle zijne groote ontwerpen in rook vervliegen. Hij hitste de Mogenheden, welken hij zagt hadt moeten behandelen , en die, door de nabijheid aan de Gewesten, tegen hem opgedaan , denzelven bijftand konden bieden , tegen hem op. Zijn te ver afgelegene Bezittingen, teffens te wijd uitgeftrekt, om, naar behooren , nagegaan te kunnen worden, werden verwoest door de Engel fch en , door ftoutmoedigheid en zugt tot bijitdaar toe gedreeven. Het tijdperk , wanneer zijne magt zich over werelddeelen, die zijne Staatzugt hadt doen beeven , uitftrekte, was dat eens, trapswijze, toeneemenden vervals, dat de geheeleverzwakking van Spnnjt naa zich fleepte.

De Krijgstoerustingen, welke Philips maakte, {heelden hem met de dwaaze hoope , om aan zijne • fchitterende ontwerpen een daadlijk beftaan te geeveh. Doch, hier op'alle zijne gedagten gevestigd, hier aan alle zijne inkomften befteed, en Farneze bevolen hebbende, den Vijand, door geveinsde onderhandelingen , op den tuil te houden , verloor hij dc gunstigfte gelegenheid, om zijn voordeel te doen met de Burgerlijke Onlusten in de Nederlanden. Om 's Konings bedoelingen ter zee te onderfteunen, ' hadt de Hertog van Parma de andere Krijgsverrigtingen geftaakt, en zich alleen bezig gehouden met de ontvvorpe landing in Engeland.

Een ander toeval, van eenen zeer fchriklijken sart, ftremde , daarenboven , de Krijgsverrigtingen

der

Sluiten