Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 165

Indien alle deeze voordeden niet ontftonden uit de Staatkundige gefteltenis üzr Ver éénigde Nederlanden, zouden zij zich dan tot die hoogte verheeven , en met dien luifter geblonken hebben, als deGefchiedenis ons ontegenzeggelijk leeraart ? Het moer dan zijn, dat deeze voordeden overvloedig de nadeelen opweegen, die onvermijdelijk fSbtjnen te ontfiaanuit de zamenvoeging van zo veele ftrijdige deden , uit de gebreken , die den loop der verrigtingen van een Bondgenootfchap vertraagen, waarin men heeft moeten voorzien , als mede uit andere heimlijke ongefceidheden, welke gelegenheid gegeeven hebben aan Burgerlijke Onlusten, waar van wij vervolgens zullen moeten fpreeken. Doch waar is volmaaktheid in het ondennaanfche en menschlijke te vinden? Moeten wij, in ftede van die te zoeken, ons niet veel eer verwonderen, zo veele en zo hoogfchatbaare voordeden aantetreffen in onze Staatsgefteltenisfe ?

In het flot des volgenden Tijdperks zullen wij de beginzels van dit Bondgenootfchap breeder ontvouwen. Hier willen wij alleen nog aanmerken , dat zeker vermaard Schrijver (*) zich bedriegt,wanneer hij beweert , dat, naa de affchaffing van het Stadhouderfchap, in de laatst verftreeke Eeuwe, de Volksregeering der Steden veranderde in de Regeering van Weinigen. Deeze cierlijke Schrijver heeft hier , gelijk op meer. plaatzen, waar hij van het

Staats-

(*) VHijloire Phiiofophique & Politique, Liv. XIX, O 35

L8

Mauriti.

Sluiten