Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Kerklijke Onéénighedenindit Tijdperk.

l7o GESCHIEDENIS

vernederender en drukkender dan dat der Lastdieren. En de Romeinen veroorloi'den zich, tegen deeze beklaagenswaardigen rang van Menfchen, de aanhoorlijkfte vrijheden. (*).

Het tijdperk van Leicesters Regeering beeft ons , hier en daar, doen zien,hoe hij zich van de Leeraars bediende , om zijn onderdrukkend gezag te ftijven: hoe zeer deezen hem toevielen en zich aankanten tegen de Regeering van den Lande. Te Amfterdam ontzagen de meesten zich niet, de Regenten, inzonderheid de zodanigen, die dagelijks de Dagvaart der Steden bijwoonden,enbefluitenhielpen nemen,welke den Graave niet behaagden, van den Predikftoel doorteftrijken, als ging hun de welltand van 's Lands Kerk niet ter harte; zij maalden ze af met de haatlijkfte trekken , en duidden de Perfoonen in diervoege aan, als of zij hun met den vinger hadden aangeweezen (t) Zij volgden het voetfpoor van den onrustigen Petrus dathenus,die , naa het over. gaan van Gend, waar zijn dolle ijver, gelijk wij gezien hebDen ( § ) , zo veel onheils brouwde , herwaards gekomen, zich veifioutte tegen den Haniel met Frankrijk te prediken,en tot lof desPrinfen van Parma het woord te voeren, doch over dit bedrijf gevat, gevangen en van zijn dienst afgezet, ten lande uitweek, en de Geneeskunst te Elbingodtn-

de

(*) Meurs. de Fortuna Ath. C. IV. (t) Wagenaar Amji. IV. D. bl. 67. (§} Zie het Tafereel III. D. II. St, bl. 419, 420,

Sluiten