Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deb N E D E RLANDËN. 171

de,waarhij in den JaareMDXC overleedt(*).Ondetling liepen hunne Godgeleerde gefchillen totzulkeen hoogdat de Wethouderfchap tusfchen beiden moest treeden, om ze te beflisfen, gelijk als bleek in 't geval der Haagfche Predikanten , Jan Pieterszoon en Hieronijmus Hortensius (+). De naavolgers van den verdraagzaamen Duifhuis , in 't Sticht, moesten, na het bijnode, op verlof van Leicester , in den Haag gehouden, vermids zij weigerden de befluiten aanteueemen,van hun dienst ontzet, voor anderen plaats maaken (§).

De Burgerlijke onlusten brengen zomtijds flaaffche Volken tot vrijheid, en dompelen ook wel eens vrije Volken in flaavernije. Maar, wanneer zij eenen eerst opkomenden Staat aantasten, en op den oever des ondergangs fleepen, betoont dezelve niet zelden te meerder kragts; uit de verwarring komt orde voort: en die fchokken fcheenen noodig,om in het werktuig der Staatkunde de nieuwe deelen eene voegelijke plaats te geeven. Daarenboven verheffen zich, te midden van't vuur der tweedragt, de geesten; he' verftand klaart op en de denkbeelden worden uitge breid. Tot de dagen van Leicester hing een grooi aantal Ingezetenen, uit aanmerking dat de Veree nigdeNederlanden, zints lang,aan Hertogen, Graa ven, Bisfchoppen of Heeren, naar de gefteltenis vai elk bijzonder Gewest, onderworpen geweest waren

ii

(*) Bor XIX. B. bl. 48. (t) Zie aldaar bl. 43. (§) Zie aldaar bl, 33.

Maurits.

Gemeenebestgezinde Gevoelens.

l l

Sluiten