Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉft. NEDERLANDEN. xff

fpeurde men 't zelfde te Hemden, Woudrichem, Schoonhoven, Geertruidenberg , Naamen , Veere, Arnemuiden, Bergen op Zoom, en op andere Plaatzen. Een Engelschman , Robert Jacquet

gelieeten, zogt de Bezetting te Wiliemftad ook aan 't muiten te helpen, en zich van de Plaats en den Perfoon des Bevelhebbers meefter te maaken. Zijn toeleg werd ontdekt, hij gevangen , en overtuigd van den toeleg, om de Vesting aan Parma te leveren, waarop men hem ter doodftraffe veroordeelde (*). Het betaalen eeniger maanden foldije , en goede beloften voor het toekomende , ftilden veeier opgevat misnoegen, en deedt de Muiterij bedaaren.

Doch in Steden , waar de Ovetften een voorbedagte zamenfpanning gemaakt hadden , fleepte de Muiterij heilloozer gevolgen agter zich. Te Medenblik fcheen Sonoi den opftand des Krijgsvolks aftekeuren , en week na 't Slot, waar op de Muiters de Burgerij ontwapenden, en nieuwe Hopluiden , naar hun zin, verkooren. De Staaten twijfelden niet in 't minst, of Sonoi, die, op eigen gezag , vierhonderd en vijftig Knegten in Medenblik gebragt hadt, itijfde déezen opftand, en zonden Gemagtigden,om hem en zijn Volk tot reden te brengen : alle zagte middelen van vergelijk werden vrugtloos aangewend : men hadt reeds , op den naam van Leicester , een deel der Soldaaten uit de Stad willen ligten; maar de Muiters, te wel onderrigt , lieten zich in dien ftrik

Biet

(*) Bor, XXVI. B. bl. 40. $r. Dtel, U

Maurjti.'

Medenblik door Prins Maurits belegerdi

Sluiten