Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 179

Spanje (*). De Algemeene Staaten bleeven

onbeweeglijk, verklaarende, dat zij, na zo lang eenen Oorlog tegen Philips gevoerd ,- eene openlijke Verklaaring tegen hem uitgegeeven, en hem daar in voor een Dwingeland verklaard te hebben , niet konden te rug treeden, zonder zichzelven te veroordelen, en bloot te ftelleu aan al de wraak van een Koning , gewoon met Eeden te fpeelen, en zijnen haat, op de wreedlte wijze, te koelen. Terwijl zij, in deezer voege , hunnen afkeer van de Vredehandeling betuigden , werd dezelve, te Bourbourg , tusfchen de Engelfchen en Spaanfchen aangevangen (t). -—«•* Men verzekert, dat de Koningin van Engeland, dugtende voor de toebereidzelen van Philips,gereed was de Bondgenooten aan hem opteöfferen. Zij kon hun niet vergeeven, dat zij haare oogmerken zo zee! te leur gefteld, en haaren Gunfteling Leicester op zo fmaadlijk eene wijze behandeld hadden, dat hij genoodzaakt ware het Land te ruimen.

Alles hadt toen het akeligst voorkonlem Eene Engelfche Vloot, op de hoogte van Zeeland kruisfende, fcheen tot ontzet van Medenblik gefchikt dit fchreef althans Jan Michielszoon, Predikantti Grootebroek , aan Sonoi , die ook de zijnen troosttt met Brieven , welken hij voorgaf uit Engeland ge kree^en te hebben , met belofte van onverwijldi hulpe. Een Vfoedfchap werd in hegtenis gezet, 01

ê

(») Bor , XXIV, B. bl. 74 enz. (!) Meteren, XIV.B. f. 280.

M a

Mauritü

Vredehandelingte Bour-

bourgi

Medenblik onderwerptzich aan : Maurjts.

»

Sluiten