Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is* GESCHIEDENIS

\

mannen hadden, om 'i zelve te vermeesteren, zich alleen behoeven te vertoonen en te landen. Volken, verwijfd door weelde en verzwakt door een langen Vrede , zouden niet kunnen ffaan tegen de ervaare Spaanfche Krijgsknegten, gewoon te overwinnen en aangevoerd door een Veldheer als Farneze. •—■ En, daar de Eerzugt, eens den teugel gevierd, paal nog perk kent, twijfelde de Koning van Spanje niet, of hij zou Schotland en Deenemarken, twee Koningrijken, in den ban gedaan en dus opengefteld voor den eerden Vermeesteraar, te onder brengen. Frankrijk, verzwakt door 't bloed, in de Burgeroorlogen vergooten, en de andere Staaten van Europa, klein en door wcderzijdfchen naijver verdeeld , zouden gereedlijk den hals krommen onder 't juk des Overwinnaars van zo veele Koningrijken,en den Bebeerfcher der zeeën. Rome hadt flegts een gedeelte der Oude Wereld inketenen geklonken. Het geheeleWereldrond fcheen de wijdgaapende Staatzugt van Spanje nauw te kunnen voldoen. Paus Sixtus de V. fchonk Ms. geland,hï] een Bulle, aan Philips de II. als een Leen der Room fche Kerke, en durfde zelfs belooningen toe zeggen aan den geenen, die Elizabeth in handen kreeg, op dat de Catholijken haar wegens haare begaane misdrijven mogten ftraffen. Dan, men hebbe dit gedrag niet enkel toetefchrijven aan 's Pausfen haat tegen Elizabeth, die hij, haaren Godsdienst niet in aanmerking genomen zijnde, benevens Hendrik den IV, van alle toenmaalige Vorften alleen waardig keurde te regeeren. Zijne htaatzugt zogt de Spanjaarden

in

Sluiten