Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 1Ï3

ia eenen gevaarlijken Oorlog in te wikkelen. Kreegen zij de nederlaage, hij zou zich van dit ongeluk bediend hebben, om het Koningrijk Napels te vermeegeren ; want, gelijk hij eens verklaarde, eene P'iegiishdden een Telle konden geen Koningrijk opwceLl Slaagde Philips in het te onderbrengen van Engeland, dan zouhij de eifchen der vroegere Pausfan op dat Koningrijk doen gelden. Geen wonder, derhalvan, dat hij den ijver en wraak des Spaanfchen Monarchs ophitste.

De ontzaglijke Scheepstoerustingen, welke de Spaanfchen in hunne Zeeehavens maakten, verwekten ongerustheid in Engeland en in de Nederlanden. Doch de Koning van Spanje verzekerende, dat de Vloot na de West-Indien beftemd was, hieldt zulks met eenige bijkomende redenen, ontleend van d< zwaarte en grootte-der Schepen, als ongefchikt 011 op de Kusten van Engeland of de Nederlanden iet uit te voeren, de gemoederen in twijfel, ja dit fchon! eene gerustheid, dat men zich, naar gelange van oevaar, niet in ftaat van tegenweer üelde. Omtren het einde van Bloeimaand ftak de Vloot in Zee, doe werd beloopen door een zwaaren ftoim, die ze uu havens deedt te rug keeren: de Schepen waren de maate ontheifterd, dat de gedreigde Landen vast g loofden, dat deeze Zeetocht dit jaar niet zou herv worden. Dit valfche denkbeeld kwam Engeland b karsou eene allergevaarlijkfte landing teftaan : wa Ei izabeth hadt reeds last gegeeven, om de zwaar Schepen tot verdeediging van haare kusten geiend M 4

Maurits.

Uitrusting der Spaanfche Ou. verwinlijkeVloot.

\

c t t

|

m re-

tt

f nt 'te

te

Sluiten