Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEtt NEDERLANDEN. 1R9

leerden de Engelfchen meer agtings toetedraagen aan een Staat, dien zij dus lang voorgaven , uit enkel mededoogen, te helpen (*).

De Spaanfchen , moeilijk over den flegten uitdag hunner onderneemingen tegen Engeland ,fchooven de mis ukking op het verzuim en de fchroomagtige voorzigtigheid van Farneze. Zijn moed en zijne werk- . zaamheid konden hem voor de pijlen des lasters niet dekken. Om blijken van trouw te geeven, beftondt hij ten lande gewigtige onderneemingen. Hij deedt het beleg van Bon met zo veel ernst doorzetten, dat deeze Stad den negentienden van Herfstmaand, naa een beleg van zes maanden, daadigde. De Eezetting trok met Krijgsëere uit na Wagtendonk, 't welk daar op door Graave van Mansveld belegerden vermeesterd wierd. Farneze behieldt voor zich het beleg van Bergen op Zoom, en befloot zich eerst te verzekeren van het Eiland Tholen, ab zeer gelegen, om die Vesting van al het noodige te voorzien. Doch 't zelve werd zo wel verdeedigd, dat de Spaanfchen, met verlies, te rug moesten wijken. Dit verlies meenden zij te boeten, door Bergen op Zoom te verrasfen. Twee perfoonen uit de Bezetting beloofden hun de plaats te leveren,en den weg te wijzen tot hetinneemen eener zeer voordeelig gelegene Schansfe. Zij geleidden een hoop van drieduizend man derwaards:

en,

(*) Grotii Hifi. Lib. I. p. 124. Strada Dee. Lib. IX. Meteren, XV. B. f. 386. Reyd , VIII. B, bl. 146. Hüme, V. D= p. 356.

Maüriti.

Krijgsverrigtingen der Spanjaarden:e land.

Sluiten