Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Onlusten, te Utrecht , geftild.

190 GESCHIEDENIS

en, om van hunne goede trouw , waar aan men twijfelde , verzekering te fchenken , lieten zij zich aan twee gewapende Soldaaten ketenen, die hun, op 't minfte blijk van trouwloosheid, zouden afmaaken. De Leidslieden, van vijftig man gevolgd, vonden de Poort open, en trokken in; men lietterffond het tweede Winket vallen. De Spanjaarden , overmand , durfden zich niet wreeken op de misleiders, tot dit bedrog opgemaakt door Thomas Morgan, Êévelbèkbef van Bergen op Zoom. De buitengebleevenen ontdekten terrtond, dat zij bedroogen waren; zij beitonden, egier, den aanval, doch werden, met ar.terlaating van achthonderd man, afgelkiagen. Farma vondt zich genoodzaakt het beleg optebrecken (*).

Terwijl de Feréénigde Gewesten zich buiten gevreesd maakten , verkerkten zij zich van binnen, door de zaaden der jongst ontltaane onlusten uitterooijen. Tut den dood van Leicester , hadt de Engelfchc Aanhang in Utrecht het bewind gevoerd. De Edelen volhardden met het inleveren van hunne verzoeken, om herflel in hunne Voorregten, en het wegneemen hunner bézwaareü. Zij ontzagen de Engelfche Partij niet. Deeze hadt, om Elizabeths hulpe te verwerven, Nicolaas van Meerkerke na Engelandgézonden , om te beproeven, of de Koningin nog zou kunnen overgehaald worden , om de Hooge Regeering der Nederlanden , of ten minften

die

(*) Bor, XXV. B. bl 13 enz.

Sluiten