Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. i$H

die van Gelderland, Utrecht, Overijsfel en het beste gedeelte van Friesland, te aanvaarden. Menveronderftelde, dat Prouninic de drijfveer was van alle deeze beweegenisfen : en twijfelde des niet langer , toen de Koningin den Graave van Nieuwenaar , bij eenen Brief, verzogt , den Burgemeefter Prounink in 't bewind te houden. Zij kon zich bij niemand fleoter vervoegen. De Graaf was een geflaage vijand van de ganfche Wefhouderfchap, dewijl Leicester deeze hadt aangetteld, zonder hem te raadpleegen: en hij kon zich van zijne waardigheid , als btadhou der , niet verzekerd houden, zo lang de Regeennj ' van Uttecht in handen der Engelfche Partij was Wel verre, derhalven, van aan het verzoek der Ko ninginne te voldoen, klaagde hij, in 't antwoord o] den Brief, zeer over de heerschzugt van Pkounink 't Strekt grootlijks tot ontzwagteling van het charat ter dier Vorftinne , dat zij, Leicester te midde deezer onderhandelingen geftorven zijnde , hem li< weeten, met haar voorgaand fchrijven geen oogmei gehad te hebben , om het gezag des Stadhouders en de vrije verkiezing der Utrechtfche Wethoude fchap te bepaalen.

De dag der verkiezinge viel in op den elfden Vi Wijnmaand. De beide Partijen floegen den wegv: Feweld in , om hun zin te krijgen, en wapend< zich. Nieuwenaar bleek de fterkfte te zijn , < deedt Prounink, met eenige anderen van dienAa hang, m h< gtenis neemen. Hij liet de Staaten «

Mauritj.

i

t k

5

c-

n n m n n:r-

Sluiten