Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

SCHENKS

mislukte aanflagop Nieuwviegen,en zijn dood.

(*) Grotii Hifi. Lib. I. p. i3?«

Vj4 GESCHIEDENIS

deezen vöndt men eene Vrouwe, die, in krijgsgewaad , gevaar en dood getrotseerd hadt (*).

Schenk, door dit bijzonder vérlies opgewekt, vierde den vollen teugel aan zijnen haat tegen de Spanjaarden. Hij wist , dat een hoop Spaanfche Knepen op weg was, om de benden vmVerdüoo, Overflen van Groningen , te verlterken , en teftens tot geleide van eene gtoote fomme Gelds , totbetaalingderfoldije. Hij verhaastte zijn tocht , overviq ze kreeg de overhand, en de Krijgskasfe m zijn geweid. Door dit geluk bemoedigd, hervatte hij een, voorheen niet volvoerden, aanflag op Nieuwmegen, waar hij met ettelijke Burgers verftand hieldt. Hg koos tot dien tocht een donkeren nagt, en zakte, den tienden van Oogstmaand , van Schenkenfchans , met twintig Schepen en vijf Pleiten, vol Krijgsvolks, de Waal af. De Si'. Anthonh Poort werd opgeloopen: en, om te vaardiger op de Markt te kotmm, liet hij de ijzeren traliën breeken uit zeker huis , 't Welk van agteren aan de Rivier kwam; doch, door de duifternis verbijsterd, was het dat huis niet , 't geen Schenk bedoeld hadt: daarënboven werd 'er juist bruiloft gehouden : men was dus in de weer, en het gemgt zijner aankomst verfpreidde zich fchielijkdoor de_Stad, waar de Bezetting terilond in de wapenen kwam. De lnwoonders , vreezende in dehanden te vallen van eenen Vijand, die hun eenen

or>

Sluiten