Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9S GESCHIEDENIS

Maurits.

Dcod des

Graaven van Nieu-

wek AAR.

tnegers, die hun in handen vielen , des wraake namen door de fchriklijkfte mishandelingen. De afgehaalde brokken werden in een kist begraaven , en Prins Maurits , twee jaaren laater , Nieuwmegen herneemende, liet hij, met groote pragt, het Lijk in de begraafplaats der Hertogen van Gelder bijzetten (*).

Twee maanden laater, ontrukte een niet min jammerlijke uitgang den Staaten één van Schenks roemen tochrgenooten , den Graaf van Nieuwenaar. Deeze, bezig met het bezigtigen der Krijgsbehoeften, tot ontzet van Rijnberk beftemd , werdt getroffen doorliet fpringen, vaiuwee,nieuw uitgevonde,fchietgereedfchappen; een vonk in 't buskruid gevallen, deedt ze losbersten; tien dagen overleefde hij de wonden. Te midden van de ongebondenheid eens

burgerkrijgs, ftak hij uit in zuiverheid van zeden, en belangloosheid; dan hij hadt eene buigzaamheid van Character, aan zwakheid grenzende. Ikurtlings liet hij zich overhaalen, om de Engelfchen te begunftigen of te dwarsboomen. Olüenearneveld hadt hem, om den overmeesterenden invloed der Engelfche Partije te weeren, in den jaare MDLXXXVII, geraaden,het regt van de aanftelling der Wethouderfchap,als Stadhouder,zich alleen toe te eigenen:be•weerende dat dit hem toekwam, hadt.hij zich egter, weinig dagen voor zijn dood, door de Staaten van het tegendeel laaten overtuigen, en met hun de Wet-

hou-

(*) Grotü Mijl. Lib. I p. 13 3. Boa, XXVI. B, bl. 4«.

Sluiten