Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dei NEDERLANDEN.

houderfchap vernieuwd (*). Met zijn affterven vielen de Stadhouderfchappen van Gelderland, Utrecht en Overijsfel open, 't welk den weg baande ter uitbreiding des gezags van Prins Maurits, die hem, gelijk wij zien zullen, daar in opvolgde.

Maar dit verlies , gepaard met dat van Schenk, was een ramp, de Staaten zo zeer treffende,dat zij dit jaar geene onderneeming van aanbelang beftonden. Zij zonden, ondertusfchen, eenige verfterkingna 't,nog belegerd,Rijnberk. doch veel eer,om de overgaave te vertraagen, dan te beletten. Deeze toevoer werd begeleid door den Graave van Overstüin, den Baron Podelits en Francois Veere, een Engelsch Krijgsbevelhebber van grooten naam. Marcus van Reije, Markgraaf van Varrabon, van 's Konings wege Stadhouder van Gelderland, wilde hun den doortocht beletten. De beide Legers ftreeden met gelijke verwoedheid. In 't einde moesten de Spaanfchen wijken; de nederlaage was bloedig. Veere behaalde, in deezen flag, grooten roem en baande zich den weg tot de hoogfte Krijgsëerampten. Hij kwam in Rijnberk ,en ftelde die Stad in ftaat,om het nog verfchcide maanden uit te harden. Dan dezelve bleef geblokkeerd tot den jaare MDXC. De Bondgenooten niet in Baat, om meer bijftands dersvaardste fchikken, ging Rijnberk, op den vijfden van Sprokkelmaand, aan Mansveld over (+). Het

ver-

Bor, XXVI. B. bl. 55, (f) Grot. Hift.Ub.I,?, n4-b0r,XXVlI.B.bl.8-Is, N 4

ftÏAURITI.

Sluiten