Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soo

GESCHIEDENIS

Maurits.

Krijgsverrigtingen in Friesland.

verlies deezer Stad, alsmede dat van (telde Gel' derland meer voor deii Vijand bloot; doch de Ver,éinigde Gewesten, in't algemeen, bekreunden zich des luttel; dewijl het reeds lang verveelde, zo groote kosten te maaken voor Plaatzen , zo verre afgelegen: 't zelve trof, daarentegen,den Oud-Keurvorst Truches zeer. Tot dus lang hadt hij zijn verblijf in Holland gehouden: doch het overgaan deezer Steden, en boven al het misfen zijner ijverigfte Verdeedigeren, Schenk en Nieuwenaar, deedt hem aan een voordeeligen uitflag des Krijgs wanhoopen. Hij keerde na Duitschland, zijn Vaderland, terug (*>

Was de magt der Staaten min verdeeld geweest, zij zouden zich beter hebben kunnen bedienen, van de afwendingen, die den heerschzugtigen Philips verzwakten. In Friesland en Groningen, wogen de voor- en nadeden der beide Partijen elkander bijkans op, en zij waren van weinig betekenis. De kundigheid en afgerigtheid van Graaf Willem van Nassau, den Stadhouder, deedt de ontwerpen AtrSpanjaarden mislukken. Hij moet in hun oog gedugt, en hunne magt aan 't verzwakken , geweest hebben: dewijl zij tot de laagheid kwamen, om hem, door omgekogte moordenaars, te doen van kant helpen. Sancho de la Rota, en Pedro Morales , tot dit misdrijf overgehaald, werden bij Kollun gegreepen, van het

moord.

(*) Re/ol. Holl. 1588. bl. 417. 434' *58<>- bl. 414.

Sluiten