Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 295

iDeeze bleef agter, tusfchen beide opgehouden door jhet buitmaaken van eenige Schepen. Norrits trok, pnverrigter zaake, weder af. Hoe gewillig Meetkerke, met de Hollanders , ook ware , om aan 't verzoek van Don Antonio te voldoen, en het aangevangen werk niet te laaten fteeken , konden de Engelfchen 'er niet toe bewoogen worden , 't welk Don Antonio naderhand deedt zeggen , dat, wanneer hij fchoon het Paradijs zou gewinnen , hij zulks in 'f gezelfchap van Engelfchen niet begeerde te onderleggen. De Vloot keerde te rug met groot verlies van volk, maar met rijken buit, vergroot door, in de te rug reize ,Figos 'mBiscaijen te plunderen en te verbranden (*).

Geen ander weezenlijk voordeel bragt deeze krijgst • tocht mede, dan dat dezelve fchrik in Spanje verwekte, en andere Volken leerde, hoe gemaklijk het ware deezen boom, wiens takken zich over de gtheele wereld uitbreiden, te doen fchudden, door den bijl aan den wortel te leggen. Het bemagtigen van een aantal Oosterfche Schepen door de Engelfchen op deezen tocht, onder voorwendzel dat ze krijgs-en mondbehoefrens den Vijand toevoerden, veroorzaakte hoogloopende gefchillen. De Engelfchen gaven voor, aan de Hanze-Steden geene voorregten te hebben toegeftaan , dan onder voorwaarde, dat zij geene Koopwaaren aan de Vijanden van Engeland zouden

(*) Reyd, VUL B. bl. 150. Meteeen, XV. B. bl. 301 verfo.

Mauriw.

Klagten der Hanze-Stedcn over de Engel, fchen.

Sluiten