Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. >ia

aring deezes jaars. Philips van Nasfau, Broeder des Stadhouders van Friesland , bedagt den Krijgslist ; de Capitein Carel van Heraugiere deedt des opening aan Prins Maurits, die deezen, benevens Lambert Charels j verkoos, om dien aanflag uittevoeren : zij Bonden beiden bekend voor onverfchrokken en bekwaam in gevaarlijke onderneemingen. Zij haalden een Schipper, AdriaanJanszooïs van Bergen, die gewoon was de Bezetting op hel Kasteel te Breda Turf te brengen , in hun belang o ver, en koozen, uit veffcheide Vaandels , zeventij Soldaaten, allen jong, en op zulk een aanfiag vlam mende. Zij werden onder in het Turffchip verbor gen, waar eene zoldering van planken gemaakt was in 't midden voorzien x en boven bedekt met Turf zodat het uitwendig vertoon geen argwaan altoo: kon wekken. Op 't einde van Sprokkelmaand, gin gen zij van Zevenbergen af, waar zij, 's nagts, vat niemand ontdekt, aan boord kwamen. Doch vrie zend weer en tegenwind vertraagden de reis , en zi leeden veel van koude en honger, op zulk een lani verblijf geen Baat gemaakt hebbende. Het Kastee naderende, bleef het Vaartuig , door 't laage water vastzittena en kreeg, overzijde hellende , water in de Soldaaten zaten tot de kniën toe in 't zelve, ei begonnen te klaagen , dat men hun op de flachtbanl bragt: het water wasfende, werd het Schip vlot, ei het lek , boven zijnde , gaf geen water meer. O] den derden van Lentemaand, kwamen zij voor he. Kasteel. Een Corporaal , gezonden om het Schi O 3 t

Maurits,

i

i

r 1

)

1

i

> t f

i

Sluiten