Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Macrts

6t4 GESCHIEDENIS

r • bezoeken, deedt het zo bnagtzaam , dat hij gee# onraai vernant Zulk een ètugtig onderzoek was auer^rsjnii,ksr voor de SdhUaten . die zeèr met hoesten gèl veld waren, en kicri d ar door ligt zouden vrraaden hebbm : é n lünWér, die het niet kon bin ieh hbudtSri - jt&eêktè zlne Spitsbroeders, dat ze hem zoüfèn van kant helpen , opia: hij den toeleg niet mogt dóen mislukken. I) schipper droeg ook zorg de P -nip.n te laa-en }?,aan , ten einde alle gcM Mti&t zou km.nen gehoord worden. Oadertusfchen was de Bezetting zeer om brandftuffe verlezen : men droeg met veel ijvers de Turf uit het Schip, en, hadt de Schipper geen nieuwen vondbedagt, ce zoldering ware ontdekt geworden : de Soldaaten begonnen door de reeten het daglicht reeds te zien: Hij en zijne Knegts gaven voor, vermoeid van werken te zijn , en het verder losfen tot 's anderendaags te willen uitftellen, geevendc die tenaarftige Werklieden een drinkpenning. Omtrent middennag1:, bragt Heraugiere , door den maanefchijn begunstigd , zijne Kns.gre i uit : het pompen ging den ouden gang, pm den Schildwagt het verneemen van onraad t- beletten: deeze, verrast, werd afgemaakt. De rest der Bezetting vlugtte 1 a t binnenfte gedeelte des Kafteels , waar Paulo Antonio Landsavechia, bij 't afzijn zijns Vaders, geboodt. Deeze Jongeling, meer moeds dan ondervinding hebbende, waagde een uitval, aan 5t hoofd van zesendertig man: de rneefien hunner fneuvelden, en hij selve werd gewond cn gevangen genomen. De over

ge-

Sluiten