Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 ZT.

GESCHIEDENIS

Maurits.

tutphen vermeefterd dooi Maurits,

hadt aangereït (*). Met bet afloopeu des voorleden' jaars, bi raam'en de Siaaten nog dricdm^en i Knegten en nriebo d rd Paarden aantewervcn, bove^het getal . thans in die, st t^f) In de kos'rn , hier toe V«rteisdft, wed vrij gereed bewilligd.. t.n men Mondt Koning Mbndhik den IV. een onderftand toe van houder duizend Guldens ; terwijl het eigen Leger, va\' alles rijfcüjk voorzien , in dit gunflig tijdsijewrichi.e „ in Haat geraakte, om, methetnaderend voorjaar . iet van gewikt te beftaan.

De Spanjaarden hadden op verfcheide plaatzen aan den Tsfel bezetting , van waar zij in de Peluw Itroopten, en bet Sticht met brandfehattingen plaagden, 't Eelluir vie], om deeze Steden en Sterkten met meer gewéld , dan voorheen , aautetasten. De Ridder Francois Veere, die thans het bevel over het Engelfche Krijgsvolk voerde, kreeg last, oiri eene Srerkte 'egen over Zutphen ii teneemen. Een geregelde aanval kon langduurig en bloedig weezen; hij neemt z'ine loevlugt tot een krijgslist. Eenigen zijner Soldaaten , in Boeren- en Boerinnen- ai waad vermomd , vervoegden zich , als voor den Vijand vlugtende, met eenige Goederen, bij de Schans, etl wer'en ingelaaten; terllord maakten zijde Wagtaf, en zich meeller van de St rkte, door behulp van eenig Volk, daaromtient in hinderlaage liggende. Den

voh

(") Bor, xxviilb. bl.15. 29.

Ct) r» vn, vnr. b. bi. 161.

(§) Bor, xxviii. B. bl. 14.

Sluiten