Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2£<J.

GESCHIEDENIS

Maurits.

Groningen door hem beiegerd.

tuigen de rivier afzakken ; doch], dewijl het water , langs de muuren ftroomende , te nauw was, om zich van riemen te bedienen , trokken de Matroozen, onder eene hagelbui van kogels, de fchuiten voort, en maakten ze onder de Stads muuren vast, een Erug daar op geflaagen zijnde , deedt men verfcheide aanvallen: eindelijk kreeg de Stads Bevelhebber eene gevaarlijke wonde , en de Bezetting dwong hem tot overgaave. Deventerbedong dezelfde voorwaarden als Zutphen (*).

Op Berk aanhouden der Friezen befloot Maurits Groningen te belegeren. De Vijand, in die Stad genesteld , ontrustte hun bij aanhoudenheid , en men vleide zich met het denkbeeld , dat de vermeeBering daar van die van alle andere min gewigtige Plaatzen, aan den Tsfel en Eems, in 's Vijands handen , zou naa zich lleepen. 't vVas, daarenboven, eene zaak Van aanbelang , den werkzaamen moed der Krijgsknegten leevendig en wakker te houden, en bij het taai geduld , dus lang voorbeeldlijk getoond, aante. kweeken. Maurits deedt hun door Drente trek^ ken. De langte en de moeilijkheid van den weg, dwars door Veenen en Moerasfen , waar allen , Bevelhebbers en G< meenen , dikwijls de hand moeften leenen, om de Wagens uit de diepte te trekken, gaf Verougo tijd , om , tot bijftand der Stad, aanterukken : hiï legeide zich, naa het bezetten van Keverden en Steenwijk, in de Voorftad van Groningen.

Mau-

(•) Bor, XXVIII. B. f. 2/.

Sluiten