Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JVIaurits,

Valt in 't Land van IVaai, en vermeeftettJIulst.

»:5 GESCHIEDENIS

ve onder het fchoonfchijnend voorwen dzel, dat hij de bevelen van zijuen Koning gehoorzaamde , en maakte toebereidzels tot het opbreeken des belegs. De aftocht was gevaarlijk : hij moest, in't gezigt des Legers van Maurits , den Waalftroom overtrekken. In weinig tijds deedt hij eene groote loopgtaaf vervaardigen, die ter rechte- en flinkehand zich uitftrekte tot den ftroom , en voorzien was met Schansfen, gefchikt om het infcheepen der Krijgsbenden te dekken. Maurits , verbaasd over een zo kundig belegd werk , durfde de Koningfchen niet aantasten doch het bleef bij geene verbaasdheid berusten : hij ontleende uit het bedrijf des krijgskundigen Vijands fchoone lesfen, waar van hij zich , vervolgens , zo meefterlijk bediende (*).

Verwierf de Hertog van Parma roem door deezen aftocht, Prins Maurits trok 'er al het voordeel van. Hij vondt zich in Baat , om Nieuwmegen nader intefluiten, en het vuur van onéénigheid , daar fmeulende , aanteftooken. Te deezer Stede waren veele Inwoonders , die , het agteruitloopen van de zaaken der Spanjaarden bemerkende,vuurigverlangden Leden van het Gemeenebest te worden, en deel» genooten van de voordeden des Koophandels en der Zeevaart , die de Bondgenooten , door hunne ligging aan de Zee en Rivieren , met gewenschten voorfpoed dreeven. Zij verfoeiden het Spaanfche juk, waar aan zij zich niet onderworpen hadden dan uit

nood*

(") Bor , XXVZII. B. bl. 31 ■ 34«

Sluiten