Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maubïm.

ü38 GESCHIEDENIS

flag met'een Leger, fterker dan het zijne. Van de«. ze tijdsgelegenheid bedienden zich de Gemeenebesh gezinde:t in de Stad, om een opftand te verwekken. Het Volk rot zamen rondsom het Stadhuis, dringt met geweld ter Zaale in , waar de Wethouderrchap vergaderd zat, ftort klagten, en flaat bedreigingen uit. Eén hunner voerde dit volkbehaagend woord, ten aanhooren der zodanigen, die, fteunende op 's Konings magt, zich vleiden met een ontzet , t welk zij waanden, dat uit Friesland of Vlaanderen zou opdaagen: „ Hoe lang zullen wij onze Landen „ verwoest, onze Huizen verbrand, en onzen Koop„ handel vernield zien ? Niets dan tegenheid, ver„ drukking en armoede hebben wij, zesjaarenlang, „ onder het Spaanfche juk geleden. Ondertusfchen „ Bellen de Spanjaarden in ons zo weinig belangs, „ dat het gevaar , waar in wij ons bevinden , hun „ niet heefc hunnen beweegen, om ons hulpetoete„ fchikken. ' Zij hebben ons lot niet weeten te ver„ beteren : zij kunnen ons niet meer befchermen. „ Waarom willen wij tot geen verdrag befluitenmet de Staaten, wier Landen bebouwd worden als in „ vollen vrede ? 'fis niet om ons te kluisteren, dat „ zij oorlogen , 't is om de kluisters te verbreeken. „ De Ingezetenen worden niet uitgemergeld door ,, fchraapzugtige Legers of roofgierige Soldaaten. „ Delasten, welken zij opbrengen, dienen tot hand„ haaving der Regten en Vrijdommen, en geenzins „ om de rampen der fiaavemije te doen volduuren. „ Tot de Veréènigde Staaten toetreedende, zullen

» wij

Sluiten