Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ber NEDERLANDEN. 331

de voordeelen moeden toegefchreeven worden aan de vaardigheid , waar mede hij zijne aanflagen uitvoerde , aan de Krijgskunde , met welke hij Sterkten wist aanteleggen en te vermeefteren , en aan de ftrenge Krijgstugt, door hem ingevoerd. Zijne Legerplaats werd , welhaast, een beroemd oefenfchool des wapenhandels: de Adel van gansch Europa, verfcheide Prinfen zelfs, vervoegden zich daar, om lesfen in de Kunst des Ootlogs te haaien, die Mau» rits , volgens een geheel nieuw plan, voerde , en, van tijd tot tijd, volmaakte (*).

De jonge Maurits voelde zich, door dit alles, ge prikkeldj doch de roem verblindde hem niet. Men moet ook erkennen , dat hij den voorfpoedzijnerwa. penen deels hadt dank te weeten aan de afwendingen , die de kragt dér Spanjaarden verzwakten , door dezelve ta verdeelen. Dus liet hij ook niet na , de Staaten te beweegen tot het zenden van nieuwen bijftand aan Hendrik den IV, hun natuurlijken en noodzaaklijken Bondgenoot. Deeze krijgvoerende Koning hadt thans het beleg geflaagen voor Rouaan. Farneze deedt hem 't zelve opbreeken : en hij wist dien Koning, door een listigen hertred, te misleiden , 's nagts , op eene Schipbrug, de Seine overtrekkende. Maar de vermoeienisfen van dien veldtocht, en eene bekomene wonde, beletten hem, verdere voordeden te doen met de misflagen, die de roeklooze moed van Hendrik dikwijls beging.

Ds

(*) Grotii mp. p. 15$.

P4

Mauwt?,

Onderfiand,aauFrank, rijkverleend.

1592.

Sluiten