Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. k&

Nederlanden niet alleen , maar misfchien Engeland en Frankrijk zelf, zou te ondergebragt hebben, hadt het Hof van Spanje niet geweigerd in zijne maatregelen te treeden. Farneze voerde den Oorlog met meer beleids dan drifts ; en, zonder de hachlijke kansfen te waagen, die iemand den naam van Held en Vermeefteraar geeven , ftreefde hij ter bereiking van zijn doel , met dat beleid en die omzigtigheid , welken den gelukkigen uitflag verzekeren , zonder blootgefteld te zijn aan mislukking. Bovenal Baan zijne hertochten uit Frankrijk bekend als meeflerflukken van Krijgskunde. —_ Aan deeze hoedanigheden zijn wij, door de onpartijdigheid der Gefchiedkunde, verpligt, den lof van Parma te bepaalen. Hem kunnen , fchrijft de Groot , niet verweeten worden dan eenige dier Ondeugden , welken in zijne Eeuw , en aan 't Hof, waar hij opgevoed was, in zwang gingen : dit is zeer zagt geoordeeld. Wij fchroomen niet te zeggen , dat hij de ziel was van alle de zamenzweeringen tegen het leeven des Hertogs van Anjou en des Prinfen van Oranje ; de Grondvester van 't Gemeenebest der Nederlanden fneuvelde door den fchoot eens Moordenaars, wiens geestdrift Farneze gewekt hadt. De wraak , welke hij van Moreo nam , was allerverfchriklijkst. Deeze Spanjaard hadt de ongeregeldheden, door hem in 't beduur der Nederlanden opgemerkt , aan een Brief vertrouwd: de Hollanders onderfchepten denzeiven , en Maurits Belde dit Gefchrift Farneze in handen , die Moreo te gast noodigde, en door

ver-

AlAURft*.'

Sluiten