Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

HS GESCHIEDENIS

vergif liet van kant helpen. Andere voorbeelden zouden kunnen toonen, dat lood , ftaal en vergif bij hem a even als bij zijnen Meefter , voor wettige middelen gerekend werden, om wraak te koelen (*).

Het beftuur der Spaanfche Nederlanden werd, bij Voorraad , opgedraagen aan den Graave van Mans>feld , een oud Veldheer, eerwaardig om zijne jaaren, zijne gedaane diensten en ervaarenisfe , doch wien 't aan vuur en wakkerheid ontbrak. De magt des bewinds was weezenlijk in handen van twee Spanjaarden t Don Pedro Heniuques d'Azevedo , Graaf van Fuentes, en Don Estevan d'IbarrA (f> De eerfte was een geftreng Man , in de beginzelen des Hertogs van Alva opgewiegd. Hij regtte een Krijgsraad op, die, onder voorwendzel van de gebreeken des jongften Landbeftuurs te herfcellen , alle zaaken aan zich trok. 't Is waar , de Baat der Geldmiddelen was deerlijk verward. Men verklaarde openlijk j dat de Bondgenooten met tweehonderdduizend Guldens ter maand meer uitvoeiden, dan de Koningfchen met negenhonderdduizend (§); niet in opmerking neemende, datditonderfcheid grootendeels ontftondtuit denverfchillenden aart der Regeeringvorm. In Gemee-

ne-

<?*) Grotii////?. p.132 Reyd , VIII. B.

W. 125.

(*) Grotii Hiji. p. 171. 172. Bor, XXIX. B. bh'

44- 45(§) Reyd , IX. B. bl. 190.

Sluiten