Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

<

Maurits.

c

i

1

i

1 ( 1 I

24S G E § C ti I K Q E N I s

tehouden, en, des noods, aftetappen. Eenebotstweering dekte den buitenkant , en de Plaatzen , die te kag waren , om 'er befchanslingen te maaken, werden met Stormpaalen bezet. Meer dan honderd Veldftukken lagen op de LegervvalienopdenaakbaarBe plaatzen. De Krijgsmagt was in twee Legerwijken verdeeld, de eene ten oosten, en de andere ten Westen der Stad: deeze, eene mijl van elkander gelegen, en door eene Rivier gefcheiden, hadden gemeenfchap door welbefchermde Dijken , Rijswerken en Bruggen. Beide de Legerplaatzen waren tegen de uitvallen der Bezettinge gedekt door de Verfchansfingen , in diervoege aangelegd, dat ze naar de Wallen van eene Stad geleeken , en voor die van Geertruidenberg niet behoefden te wijken. Zo goed eene krijgst'igt werd 'er gehouden onder de Belegeraars , dat de Boeren, binnen de Verfchansfingen, hun werk leeden, als in vollen Vrede. Leeftocht was 'er 111 ivervloed en goedkoop, terwij! de Spanjaarden, iie, volgens hun flelzel, alles met geweld wegna-

nen-, dikwijls gebrek hadden aan het noodige, -.

3m den Vijand alle gelegenheid tot het naderen der nad aftefnijden, hadt men dezelve, van den water;ant, ingeflooten door.eene kring Schepen , halvenaanswijze gefchikt. Geertruidenberg vondt zich dus 'an alle kanten ingeflooten. . De Bezetting deedt vercheide dappere uitvallen, en verdeedigde zich moelig , daar in volhardende , fchoon de Graaf van Mansveld, tot ontzet aangerukt, was afgeweezen. I^aujuts , de verwerking van vier Franfihe Vaandels

be*

Sluiten