Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 249

betomen hebbende, zette zijne nadernisfen tot aan de Stad voort, die middelerwijl heftig werd befchooten. Een onverfchrokken Soldrat, overdepuinhoo. pen heen, op een Bolwerk geklommen, ontdekte, dat een gedeelte der Wagt middagmaalde, terwijl het andere in diepen flaap lag, Hij gaf zijnen Medekrijgi-knegren een teken : zij vallen aan , en vermeeBeren het Buitenwerk. De Bezetting, niet in Baat, om langer wedéritand te bieden , gaf de Stad , den

vieicntwintiglten van Zomermaand, op. . Fre-

drik Hendrik , Broeder van Maurits , kreeg het Bevelhebberfchap van Geertruidenberg : de Staaten van Holland hadden hem reeds een Regiment van twintig Vaandelen Knegten vereerd , opdat zijne Vrouw-Moeder daar uit een gedeelte van de kosten, tot zij^e opvoeding noodig, zou kunnen vinden (*).

De Graaf van Mansveld wendde zich , om het verlies van Geertruidenberg te vergoeden , met zijne Krijgsmagt na de.Schans Creveceeur , uit welke de Bondgenooten het omliggende Land en de Stad 's Hertogenbosch zeet benauwden. Dan , hoe groot was zijne verbaasdheid, als hij Maurits tusfehen zijne Werken en de Schans gelegerd zag ! 's Printen Krijgsmagt evenaarde de zijne niet in aantal; doch hij hadt eenen zo voordeeügen (tand gekoozen , en Zijn gefchut fpeelde met zulk een geweld op de Koningfchen, dat zij genoodzaakt waren, n^et fchande ,

van

(*) Bor, XXX. B. bl. 8. 17'21. Grotii p. 147. J>etit , II. p. 576.

Q 5

MAuirijj

Maurits doet den aanflag van Mansveld op Creveceeur mis; ukken.

Sluiten