Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. a$0

Velhebberfchap , zonder haat , zonder naijver , en fcheenen enkel gedreeven door de zugt om te zegepraaien, en de begeerte, om de fchande, door hunrj£~V©orzaaten, hier gekreegen , uittewisfen. Groningen was wel verfterkt, naar de wijze derVestingbouwkunde van die dagen , en vol dappere Ingezetenen, Berk gezet op de Stads Voorregten , in welker behoudenis zij hunne Vrijheid fielden : deeze dagten zij te verkorten met de verdëediging aan Vreemden toe te vertrouwen. De aannadering des gevaars hadt hun nog niet overgehaald tot het befluit , om de maiifchap van Verdugo , in de Voorlieden gelegerd , binnen te laaten. Te verregaande voorzorge hieromtrent verhaaste de overgave der Stad , die in haare muuren geen klein getal Proteftantfche en ook Roomsch-Catholijke Burgers telde, den Bondgenooten geneegen. Zo ras het fchieten een heftigen aanvang nam , en veel ichade deedt , fpraken deezen van overgave. Maar BurgemeeBer Jarges, een ijverig Roomschgezinde , onderfleund door de Jefuiten en het Grauw, 't welk hij op zijne zijde hadt, voorkwam zulks, en men zwoer, op nieuw, den Koning van Spanje trouwe, en zich tot het uiterfte te zullen verdeedigen. Het Krijgsvolk uit de Voorflad kwam binnen. De Ingezetenen, die , even als de Nieuwwegers, de hulp van vreemde manfchap geweigerd hadden, fchreeven, gelijk zij, na 't Hof'teBrusfel, klaagende Brieven , waar in zij zich als verlaatenen vertoonden. Ondertusfchen verdeedigden zij zich dapper, en hunne moedige uitvallen kostten het lee* R a ven

Sluiten