Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. £63

ïnenschlijke reden kan verzinnen. Zodanig een plan van Regeeringe is den Ouden niet onbekend geweest. De Grieken, de Hetrurien, de Latijnen , de Gaaien , de Acheers, de löniers, en de Lyciers verfehaffen ons gedenkwaardige voorbeelden van dergelijke inftellingen. De Wijsgeeren , de volmaaktfte Regeetingsvorm zoekende, hebben ze niet kunnen vinden, dan in Bondgenootfchaplijke Gemeenebesten (*).

Een Bondgenootfchap , als een Staatkundig lichaam aangemerkt, moet, behalven het inwendig vermogen, om wederfland te bieden , beginzels van werkzaamheid hebben, om iets uittevoeren. 't Is, overzulks, noodig , dat de Leden van zulk een Lichaam zich ontdoen van een gedeelte hunner magt, om die, welke hun overblijft, te behouden. Demaate deezes afftands wordt geregeld door de noodzaaklijkheid, om zich, min of meer, nauw aan één te binden ; en deeze noodzaaklijkheid is geëvenredigd naar de maate van de magt der Veréénigde Staaten , ten opzigte van die, welker vermogen zij te vreezen hebben. Dus was de band der verbintenisfe, die de Gemeenebesten van Griekenland en de Steden van Gaule verbondt, fierker of zwakker, naar gelange zij vreemde Staaten , meer of min , te

vreezen hadden. Uit deeze zelfde oorzaak ont-

fiaat ook het onderfcheid, 't geen wij ontdekken in

de

("O Zie Montesquieu Efprit des Loix, Liv. IX. Ch. 1. 23. Rousseau Paix perpetuelle & ContraCt Social, Liv. 111. Ch. 15. Hume Idéé d'une Republique parfdite. R4

Maurit;.

Onder, fcheid tusfchen Bondgenootfcbaplij*ke Gemeenebesten.

Sluiten