Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

270 GESCHIEDENIS

heid, dat zij, langen tijd, aan hunne Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergaderinge geenen , dan bijzonderen , last gaven , bepaald tot de Hukken, opgegeven , om overwoogen te worden. Nooit werd hun een ruimer, en min eene onbepaalde,volmagt opgedrangen, hoe veel moeite men daar toe ook aanwendde (*). 't Was niet, dan met den tijd, dat deeze Afgevaardigden over toevaliig opkomende zaaken raadpleegden , zo wel als over de befchreevenepunten; doch zij werden nimmer gelast , gewigtige Hukken aftedoen, zonder de meening der Staaten van hun Gewest, hunne Meefers en Zenders (f). De Afgevaardigden zijn , derhalve , niets meer dan de mond der Algemeene Staaten. Een naam , welke eigenlijk toekomt aan het Lichaam der Edelen en de Stemmende Steden van de Zeven Feréénigde Gewesten, elk in 't bijzonder raadpleegende over een en het zelfde onderwerp met en door hunne Afgevaardigden , die met elkander handelen , de betrekkingen tot buitenlandfche Mogenheden onderhouden , en , aan die buiten zijn , voorkomen als één enkele Staat, die dezelfde belangen heeft , en éénftemmig handelt Dit Bondgenootfchap is, derhalve, onder-

fcheiden van eene volflaagene Verééniging , die 'er één Lichaam van zou maaken, als ook van eene enkele Verbintenis , gevormd tot het voorftaan van kortduurende en toevallig opkomende belangen. Ver-

beeld

(*) P. Paulus Ferkl.der Unie , IIÏ. D. bl. 50.31.32. (t) Zie aldaar, bl. 89.00.

Sluiten