Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

%t& GESCHIEDENIS

wanneer het de volvoering betrof, daar toe nadef last zouden moeten verzoeken (*)• Desgelijks komt het deezer Vergaderinge toe, zonder des nader last te vraagen, de zwaarigheden uit den weg te ruimen, die gevonden worden door de Getieraliteits Reken* kamer in de Declaratien der Provinciën , en in de Rekeningen van de Ontvangers - Generaal der Collegien ter Admiraliteit (t). Iö alle andere zaa¬

ken , ftilzwijgende deezer Vergaderinge opgedraagen, als het begeaven van Ampten, de Generaliteit of de Gewesten in 't algemeen betreffende, het orde ftellen op de Regeering in Plaatzen, onmiddelijk onder de Generaliteit behoorende , hebben de Landfehappen vrijheid, om, telken reize , hunne Afgevaardigden last te geeven. En vordert de goede verfiandliouding , dat , wanneer deeze of geene Afgevaardigde meent, den raad zijner Heeren en Meefteren te moeten inneemeu, hem daar toe behoorlijken tijd gelaaten worde : bovenal, wanneer de zaak of het Ampt van bijzonder gewigt is voor den geheekn Staat, of voor één of meer Gewesten. Dan bier uit volgt niet, dat men , in die gevallen , een befluit, met meerderheid genomen, zou kunnen ftremmen, door ze overteneemen (j§j).

Elk der Gewesten kan zo veel Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergaderinge zenden, als het goed-

< vindt j

(*) P. Paulus Verkl. der Unie, III. D. bl. 130. (j) Zie aldaar, bl. 142. 143(§) Zie aldaar, bl. 144.

Sluiten