Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 293

gevaar brengen. Even min komt het mij toe, te onderzoeken , of deeze hooge Waardigheid derwijze verbonden is aan onze Staatsgefteltenisfe , dat dezelve , in vredestijd, ophoudende, daar aan eene merkelijke verandering zou toebrengen. Het getrouw verhaal der Gebeurtenisfen in dit Gemeenebest, ten tijde, dat 'er geen Stadhouders waren, kan niet, dan zeer onvolmaakt, deeze beide gevallenbeflisfen. Men zou hier op niet kunnen antwoorden, dan door nauwkeurige aanmerkingen te maaken op eene Staatsgefteltenis, welke vaste en duidelijke beginzelsheeft, en , die der Feréénigde Gewesten zodanig niet zijnde , is het onmogelijk te beflisfen, of zij geheel en al het middelpunt der verééniginge in een uitfteekend Hoofd kunnen misfen. Men begrijpt alleen , dat, zo lang de Regeering der Aanzienlijkften in de meefte Steden, dezelfde verdeeling der (temmen in den Staat, en de onzekerheid over de gewigtigfte punten in de Staatsgefteltenis plaats heeft, een uitfteekend Hoofd altoos zeer nuttig zal weezen, om de magtopteweegen der Regenten, die in een volftrekt Opperbewind zou kunnen veraarten, en, door haaren invloed, de bijzondere belangen boven de algemeene ftellen, in de gevaarlijke gefchillen, die tusfchen de Leden des Bondgenootfchaps kunnen rijzen.

Voor dat de Volken deezer Gewesten zich tegen de Spaanfche Dwinglandij aankantten , diende de magt der Staaten, om die der Vorften te maatigen , naardemaal zij geene onderneeming van gewigt konden aanvangen, zonder tot hun de toevlugt te neaT 3 mena

Mauriti,

Sluiten