Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

GESCHIEDENIS

Maurits.

delpunt van verééniging moet hebben in een enkel Hoofd: dat het vveezen van een Staat een zedelijk Perfoon vormt , die niet dan één enkel en 't zelfde gevoelen heeft, even als een Mensch in 't natuurlijke, en dat het belang des Stadhouders zich natuurlijk veréénigt met het algemeen belang. Eindelijk beweert men, dat een enkel Stadhouder derwijze-alle de eigenfchappen eens Scheidsmans bezit, dat 'er geen andere Regtsmannen kunnen te pasfe'komen (*).

Op deeze bedenkingen brengt men in 't midden, dat die éénheid van begrip als in één Perfoon niet beftaan kan, dan in eene volftrekt oppermagtigeRegeering : terwijl de ondervinding leeraart, dat zulk eene Regeeringsvorm , door alle tusfehen beide komende raderen wegteneemen, de noodzaaklijke werking en wederwerking van het ftaatkundig Lichaam verhindert , van de kragt ontbloot: en één enkel gewigt [vernietigt het noodig evenwigt, en, bij gevolge, de beweeging van het werktuig. De Unie van Utrecht, wel verre van het middelpunt der verééniginge te Hellen in één enkel Hoofd , fchijnt het meerder aantal van Stadhouders aantemerken als eigen aan de Staatsgefteltenisfe. Zij fpreekt zelfs van Scheidsmannen, indien de Stadhouders niet zamenftemmen. Kundige Schrijvers, dietoeftemmen,

dat

(*) EncycL Art. Etats Gêné:: P. Paulus Ferkl. der Unie, II. D. bl. 175. III. D. bl. 175. B. a. Richesfe de la Heil. L p. 313 - 3r5.

Sluiten