Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

304 GESCHIEDENIS

het regt, om volftrekt alleen te beflisfen over de geJ wigtigfte zaaken tusfehen de Oppermagtige Staaten, zou hij dan niet altoos Meelter weezen ? Zou het hem niet gemaklijlc vallen, fteeds één Gewest oféé* at Stad op zijne zijde te krijgen , welke hij aanzette, om zich tegen alle bed uiten aantekanten , ten einde hij altoos in 't geval zou weezen , om , als Scheidsman, de zaak te beflisfen ? Men befluit hier uit, dat de Partijen , den Stadhouder kiezende tot Scheidsman in haare gefchillen , hem Zegsmannen kunnen toevoegen, en zelfs andere Scheidsmannen, buiten hem, verkiezen. De Raad der Jmphyètionen in Griekenland velde eene beflisfende uitfpraak in de gefchillen der Griekfche Steden. Eenigen weigerden zich daar aan te onderwerpen. Men voerde een Koning onder de Amphyftionen in: de Raad en Vrijheid gingen verlooren (*).

Ten tienden. Daar is, derhalve, in't Gemeenebest geen bepaalde Regtbank, om de gefchillen aftedoen , en de ontftaande wanorde te recht te brengen. Men ftemt zelfs niet overéén ten opzigte van de middelen , om de genomene Befiuiten uittevoeren , 't zij dezelven genomen zijn met de Meerderheid, de niet toeBemmende Gewesten weigerend blijvende, 't zij met éénpaarigheid vastgefteld; want dan nog ontmoet de wijze van het volbrengen dezelfde hinderpaalen.

Hier

(*) P. Paulus Ferkl. der Unie , II. D. bl. 182-185. Bynkersh. Miltt. Jurisd. bl. 4. 5. Aanm. over de Unie, bl. 114. 126.

Sluiten