Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 513

op. Wat gebeurde 'er ? Veele Steden beklaagden zich , dat men , onder den fchijn van eene gelijke Verbintenis , haare Voorregten en Oppermagt badt weggenomen, Rome onderfteunde de Misnoegden, 'en het Gemeenebest der Acheërs werd , welhaast, een Romeinsch Wingewest.

Deeze Éénstemmigheid , wil men, dat zeer onnatuurlijk is: want dan wordt één enkele tegenfpreeker geagt alleen zo wijs en zo verlicht te zijn als alle de anderen tezamen, en heeft zo veel magts als het geheele lichaam des Volks. De Meerderheid zou bo* ven de Éénpaarigheid te Hellen weezen in een Lichaam , Welks Leden meerder of minder Hemmen hadden, naar maate van de lasten, welken zij opbragten, of die bijkans gelijk in magt , grootheid , bezittingen, volkrijkheid, en door dezelfde belangen verbonden, het zelfde getal van Hemmen inbragten. Maar in eene Verééniging, van welke de Leden zo veele Gemeenebesten tiitmaaken , kan dusdanig eene Meerderheid, waar door een gedeelte der Staaten de wet aan de overigen zou voorfchrijven, een inbreuk weezen op de onafhanglijkheid van elk Gewest, 't Zou kunnen gebeuren , dat de vermogendfie Leden der Verééniginge zich naar de zwakften zouden moeien fchikken. —— 'tls, daarenboven, zeker, dat deeze Éénpaarigheid bijkans alle de gevaaren , die uit alle de andere gebreken der Staatsgefteltenisfe konnen ontftaan , voorkomt. Allen fchikken zij zich met gemoede naar 't geen zij allen onderfchreeven V 3 heb-

Maurits.

Sluiten