Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

3H GESCHIEDENIS

hebben. En , in tijden van tegenkanting en onlusten, weet men, dat de onzekerheid zelve , waarin de Gewesten zijn, ten opzigte van dwangmiddelen; hun overhaalt, om den zagten weg van overreding inteflaan, 'c welk , bijkans , altcos van een gewenschten uitflag gevolgd wordt. Dus heeft men gezien, dat het Gemeenebest, in de Oorlogen tegen Spanje, Engeland en Frankrijk gevoerd, nooit gebrek hadt aan ktagt en moed, als het op de zaak aankwam, 't Is waar, gewigtige raadsbelluiten gaan langzaam toe: doch ze zijn des te beter doordagt, en te wisfer beraamd : en, eens genomen t zijnde, geeft de uitvoerende magt, aan den Raad van Staate en den Stadhouder toevertrouwd, allenoodige werkzaam- en wakkerheid, om den Vijand het hoofd te bieden, en maatregels tegen hem te neemen.

Ongetwijfeld zou het beter weezen, dat'erzoveel onzekerheids niet was ten aanziene van voornaame Hukken ; 't zou beter weezen , dat men overéénkwam ten opzigte van de betwiste punten, en te gader de Artykels , die niet langer kunnen gehouden worden, veranderde. Maar deeze ongelegenheden fleepen alle de gevolgen , welken 'er uit fchijnen te zullen moeten ontftaan, altoos niet mede : want zodanig is de Bondgenootlchaplijke Regeering. dat het dringend en onvermijdelijk belang der Leden , om niet vanééntefcheuren , alroos de overhand behoudt op de kortstondige verdeeld .eden en de volduuring der verééniginge, voor zo verre dezelve van de Leden

Sluiten