Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

IV t N Ö Ü D,

Elizabeth misnoegd. Handel met Deenetnarken. Geneigdheid der Spaanfche Nederlanden, om in 't Bondgenootfchap te treeden. Raadpleeging des Aardshertogs tot den Vrede. Aanfpraak des Herttgs van Aarschot. De Aardshertog Jferft, en wordt opgevolgd-door den Graaf van FuknTlS. Onderhandeling tusfehen de Veréénigde Landfehappen en de andere Nederlandfche Gewesrèn. Verfchillende bedenkingen over het handelen met de Veréénigde Gewesten. Onlusten te Embden. Voorfpoed der Spaanfche wapenen. De Veréénigde Gewesten beantwoorden de klagten van Hendrik oen IV. en Elizabeth. De Cardinaal-Aardshertog Albertus van Oostenrijk komt in de Neitrlahden nis Oppervoogd. -Staatkunde van Albertus , om de Veréénigde Gewesten te wltlnen. Vermeéfièringen des Aardshertogs in Frankrijk. ' De Staaten neemen Waardgelders en meer Volks aan. De^Aardshertog belegert en bemagtigt Hulst. Gelukkige onderneeming der Engelfchen e» Hollanderen tegen Spanje : het inneemen van Cadix. Uiterfle verlegenheid des Konings van Spanje. Verdrag tusfehen Engèland, Frankrijk en de Veréénigde Nederlanden. Onderhandeling met Engeland. Verbond Hisfchen Frankrijk en Engeland, waar in de Staaten treeden. Bijzonder Verbond tusfehen Frankrijk en de Veréénigde Gewesten. Krijgsvoorfpoed der Veréénigde Gewesten. Zege , te Turnhout bevogtcn^ J\n'jgsverrigtingen. Vermeéfleringen van Maurits. Het Huwelijk van Emilia van Nassau met Don Emwanuel van Portugal. Gezantfchap des Konings van

Dee-

Sluiten