Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N li o ü ö. n»

Deenemarken, om de Staaten tot den.Vride met Spanje aantemaanen. Anneke van den 'Dove . om den Godsdienst, gedood. Een Afgezant van Poolen in Holland , om den Zoen met Pniurs te bewerken. Handel met het Duitfche Rijk. Onlusten , tusfehen Holland en Zeeland , over V hef en der Perlof gelden , en fchikking der Admiraliteits-Collegien. Twist, tusfehen de Stad Groningen en de Ommelanden, door 'de Algemeene Staaten bijgelegd. De Koningen van Spanje en Frankrijk neigen tot den Vrede. Hendrik, de IV. geeft z^n oogmerk aan Engeland en de Staaten te kennen. Verlegenheid der Algemeene Staaten. Befluit van Philips , om de Nederlanden ^«IzabelLa Clara Eugenia optedraagen. Gezanifchap der Staaten na Engeland. . Verfchillende gevoelens in Engeland over den Vrede. Handeling der Staaten , om Hendrik den IV. den Vrede te ontraaden. Handeling van Oldenbarneveld in Engeland. Aanmaaning der Engelfche Koninginne tot den Vrede. Een nader Gezanifchap na Engeland. Nieuw Verdrag tusfehen Engeland en de Veréénigde Staaten. Aanmerkingen over 't zelve. Overdragt der Nederlanden aan de Infante Izabella. Bedenkingen hier over. Albertus aanvaardt de Heerfchappij in den naam der Infante. Nieuwe poogingen , om eene Bevrediging te bewerken. Vertrek des Aards hert ogs na Spanje. Dood van 1'hrips den II. Zijn Chara&er. T) waalingen in zijn Rijksbefluur. Hij is deels oog. getuige van de vorderingen zijner geweezene Onderdaanen in de Scheepsvaart en den Koophandel. Poo* 3 gingea

Sluiten