Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin I N H O U D.

Aardshertogs. Dooi van Elizabeth, en haar Ch* roeier. Bezending aan Jacobus , Koning van Engeland. Verbond tusfehen Frankrijk en Engeland,waar in de Staaten belang hadden. F. Spinola door Joost de Moor gejlaagen. '/ Beleg van 's b'ertogenbosch hervat. Sluis door Maurits genomen. V Beleg van Oostende. Vrede tusfehen Spanje en Engeland. Mislukte aanfiag op Antwerpen. Spinola valt in Overijsfel. Gevegt tusfehen Maurits en Spinola, Mislukte onderneeming des Aardshertogs op Bergen op Zoorn. De Spaanfche Schepen met Volk onderfchept en geflaagen. Vorderingen der Veréénigde Gewesten/» de Oost-Indien.

Zesde Tijdperk.

VermeeBeringen van Spinola. '—r Zeetocht van Hautain en Heemskerk. — Wapenfchors-

fing. Handelingen over Vrede of Bestand. —.

Inzigten en Staatkunde der Koningen van Spanje, Frankrijk en Engeland, als mede van Prins Maurits en Qldenbarneveld. De Onafhanglijkheid der Veréénigde Gewesten erkend. — Partijen voor en tegen het Beltand. Zeden. ——

Kunnen en Weetenfdiappen.

Buitengemeene poogingen van Spinola , em de Veréénigde Gewesten intedringen. Maurits trekt tegen hem op. Spinola bemagtigt Grol. Rhijnberk belegerd. Nieuwe muiterij ander de Spanjaarden,

\

Sluiten