Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. zs

Maurits genoodzaakt het beleg van Grol- optebreeken. Zeetocht van den Luitenant - Admiraal Hautain. Groot e Zeezege, door Heemskerk hevogten. Redenen, die de Hoven van Madrid en Brusfel overhaalden , om den Vrede te verzoeken. Eerfle opening daar toe , van den kant des Aardshertogs. Verfchillende gevoelens over den Vredehandel , in de Veréénigde Gewesten. Oldenbarneveld haalt Maurits over tot de Onderhandeling. De Onafhanglijkheid der Staaten door het Hof van Brusfel erkend, Aanmerking hier op. Eene Wapenfchorflng, onder zekere bepaalingen, aangegaan. Wapenfchorfing in deeze Gewesten aangekondigd. De bekragtiglng des Konings van Spanje onvoldoende bevonden. De ondernome Omkooping van Aarsens , door Neijen, ontdekt. Befluit, om de Vloot terug te roepen. Onderzoek na het gedrag van Hendrik den IV , en of hij na de Oppermogenheid der Veréénigde Gewesten geftaan hebbe. Misverfland tusfehen Maurits en Oldenbarneveld. Engelfche en andere Gezanten in den Haage. Brief van den Keizer Rudolph. Tweede Bekragtiging uit Spanje. Hande- ' lingen hier over. Befluit , om tot geen Verdrag te komen, dan waar in 's Lands Vrijheid klaar erkend word. Nieuwe vrees , van door den Spanjaard bedroogen te zullen worden. Nieuw Verbond tusfehen Frankrijk en de Veréénigde Gewesten. Oorzaak van het misnoegen der Veréénigde Gewesten tegen Engeland. Aanmerkingen over de Weelde. De Beemfter

droog

Sluiten