Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafereel

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSE

van de

V E RÉ É N I G D E

T GEMEENEBEST DER FERÉÉNIGDE NEDERLANDEN.

ZESTIENDE BOEL

Van de lsatrte poogingen ter heréénigii*g der Nederlanden tot den dood van Philips den II.

Vierde Tijdperk.

Laatjle poogingen , om de Nederlanden met Spanje te veréénigen. — Vervolg van de Krijgsverrigtingen der Veréénigde Gewesten. — Zij handelen ah een Oppermagtige Staat met andere Opper magt en. Overdragt der Nederlanden aan

de Infante Izabella. Voortgang des Handels , dtr Zeevaart en Kunften. Dood van

Philips den II.

JLangen tijd hadden de Mogenheden van Europa getwijfeld, of het ftoutmoedig ontwerp der OntwerIVDeel. 'st. St. A peren

Sluiten