Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8

GESCHIEDENIS

Maurits»

Handel met Deenemarken.

en Kroon in gevaar gefield hadt, enkel ten wille det Nederlanden. Deeze Vorftin betoonde alzins , hoe zij zich trotslijk aanmerkte als de Grondflaglegfter van het Gemeenebest der Feréénigde Nederlanden. Zij wilde deeze Gewesten fteeds als een Kind aan den leidband houden, en zag, met het uiterfte misnoegen, dat ze genoegzaame kragten gekreegen hadden , om op eigen beenen te ftaan. Maar zij zou zich zeer bedroogen gevonden hebben, indien de Staaten , gehoorzaamende aan haare trotfche bevelen , haar verpligt hadden , de Plaatzen , tot verzekering gegeeven, te ontruimt n, als welken zij meer hieldt , om deeze Landen in zeekere afhanglijkheid te doen blijven ^ dan om zeker te zijn van de geldfommen , door haar opgefchooten. Des drong zij ook niet lang aan op het afdoen van die fchuld , en fcheen te vrede, met eenige Schepen , welken zich bij haare Vloot voegden , om de Spanjaarden, die, op de Kusten van Bretagne , de vaart na 't Westen zeer onveilig maakten en belemmerden , te verdrijven (*).

De Bondgenooten kreegen langs hoe meerder aanziens. Het Hof van Deenemarken , waar mede zij, eenige jaaren geleden, onéénigheden gehad hadden, die van eenen ernstigen aart fcheenen te zullen worden , werd hun genet gen. Het vergunde de vernieuwing der oude Verbintenisfen tusfehen Deenem ar ken

en

(*) Refol. Heil. 1594. bl, 199.217. Grot. Hifi. p. 196.

Sluiten