Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

326 GESCHIEDENIS

nen, Goederen , Vrede en Oorlog aan de grilligheden overgaf eens Vreemdeüngs, die, min aanz:enlijk dan zijne Voorzaaten, dezelfde beginzels van dwinglandij omhelsde (*). Vreemd is het , dat Philips altoos verviel tot die verkeerde Staatkunde, welke, grootendeels, de oorzaak was van alle de onlusten in de Nederlanden , en vermaak fcheen te fcheppen, in den haat zijner Ondevdaanen tegen hem optewekken. Eene dwaaze agterdogt deedt hem vergeeten, dat alle Volken het eene fchande rekenen, aan Vreemden te moeten gehoorzaamen, en dat hij, Landvoogden uit de Landzaateu kiezende, zeer gereed Perfoonen zou gevonden hebben, die, door de zugt , om anderen te behetrfchen. bekoord, hem gewis eene onbepaalde gehoorzaamheid haddea toegedraageu. In tegendeel,deedt hij denGrari'CARox van Mansveld , die het voornaam beleid des Uorlogs pleeg te hebben, doch haatlijk was in de oogen van Fuentes en Ibarra ., na Henegouwen trekken, om den Keizer tegen de Turken te dienen, waar hij, te midden in het hachlijkst krijgsgevaar , aan eene ziekte overleedt. De Hertog van Aarschot , die altoos den Graaf van Fuentes den voorrang betwist hadt, en niet onder hem wilde Haan , verliet deeze Landen, en trok na Venetië, betuigende , „dathet 3, hem daar ten minsten geöorlofd zou zijn vrij te

„ fier-

C) Grotii Hifi. p. 208. 209. Bor, XXXII. B. bl. 7. 22.120.

Sluiten