Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3*7

„ fterven." Hij zag 'er zijn laatften dag in 't einde van dit jaar (*)•

De poogingen des Graaven van Fuentes, om Brusfel met eene Spaanfche Bezetting te voorzien, maakten de gemoederen nog afkeeriger. Schoon hij zich beriep op de noodzaaklijkheid , om dezelve te plaatzen in Bede van Duitfche Kuegten , die 'er eenige ongeregeldheden gepleegd hadden , wilden de Burgers liever de ongebondenheid verdraagen der Duitfchers, dan Spanjaards in de Stad hebben. Schaarsheid en gebrek kwamen bij deeze rampen, en het gemeene Volk maakte gebruik van de eenige vrijheid , 't zelve overgelaatcn , het uitboezemen van klagten. Lieden van allerlei rang zagen uit na mid delen, om een einde te maaken aan zo veel onheils : en, daar eene verééniging met de Bondgenooten on bewerkbaar fcheen, zogten zij maatregelen teberaa men tot het lluiten van een onderlingen Vrede. Dt Graaf van Fuentes geliet zich , het oor te leener aan deezen algemeenen eisch, door de noodzaaklijk Beid gevonden. De Markgraaf van Havereci fchreef, in gevolge hiervan, aanjACOB van Mal dere, voorheen zijn Huisgenoot, thans in dienst ei „gunste bij Prins Maurits. Deeze Brief deelde Mal dere aan den Prins mede, die, met de Staaten ge raadpleegd hebbende , hem beval, te antwoorden dat 'er geene hoop was s om Vrede te treffen , voo

da

(«) Bor,XXXI.B.W.7Ö. XXXII.B.bl.22.120; Gao %a Hifi' P. 20p.

Maurïti.

Onderhandelingtusfehen de FeréénigdeLandfehappenen de andere Ne' derlandfche Gevesten,

l >

r t

Sluiten