Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

328 GESCHIEDENIS

dat de Spaanfche Benden niet alleen de Nederlani den, maar ook het Graaffcba|> Bowgondie ruimden. De Markgraaf' maakte , in zijn wederantwoord, geen gewag altoos van deeze voorwaarde : en de Bondgenooten, die zich, meer en mei r, Preelde met de hoope, dat zij de andere Gewesten tot zich zouden trekken, gaven te verltaan , hoe zij (gereed waren, met hem, doch niet met den Spanjaard , te handelen.

Naa deeze openingen , zondt men, uit naam der Aanzienlijken in den Lande , een Gezantichap na Middelburg: 't zelve beftondt uit Dirk Liesveld, Jacob Maas en Otho Martini* , drie fchrandere Regtsgeleerden en bekwaame Onderhandelaars. Prins Maurts , de zaaken bijkans in den zelfden ftaat ziende, als zij waren in den jaare MDLXXVI, hadt zich, gelijk zijn Vader, ra Zeelandbegeeven, om een waakend oog te houden op de Koningl^keNederlanden. De Afgevaardigden openden hunnen last in deezervoege: „ Toen wij, in vroegeren tijde, reden „ hadden, om ons te beblaagen over den last der „ uitheemfche Krijgsbenden , veréénigden wij ons „ met u. De Raad van Staate , de Koning zelve, „ wettigde onze verééniging , en de Krijgsknegten „ zagen zich genoodzaakt, op 's Vorüen bevel,het ,, Land te ruimen. De Eéndragt en 't Geluk volg-

den op Burgertwisten Verwoesting, wanneer de „ misdagen van wederzijden, of liever'sHemels on„ genade, de ongelukkige toeva;lendeedenontftaan, „ die de wonden, op 't punt van geneezen, wedej

open-

Sluiten