Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 329

openden. Thans , door dezelfde onheilen ge9, praamd, is de Raad van Staate genegen, om het „ zelfde hulpmiddel te werk te treilen, en, om het „ te gebruiken, ontbreekt ons niet anders , dm ee„ ne wederverééniging met ome Broederen. De s, doorlugtigeMAoaiTS is teveritandig, om'erzich

tegen aantekanten , en een' roem, met traanen en „ bloed bevlekt, de voorkeur te geeven boven de „ aangenaamheden des Vredes. Hij kent de hach„ lijkheid van den Krijgskans, en kan zich beroemd

maaken door beminnelijker hoedanigheden, dan „ die eens Krijgshelds. Dan, bijaldien het Helden„ bloed, 't geen hem door de aderen Broomt , hem „ aanzet, om liever Krijgslaurieren te midden van ,, Oorlogsgevaaren te haaien , 'er is gelegenheid te „ over: door zijn beleid en dapperheid heeft hij „ reeds zulk een grooten naam verworven bij de Mo„ genheden van Europa , dat 'er niemand zou ge„ vonden worden , die hem het Opperbewind des „ Krijgs niet bereidvaardig zou afBaan."

Hoe kunstig men dien Vorst, op zijne zwakfte zijde , aantastte, vorderde het niet: hij was verwittigd , dat de Afgezanten, fchoon uit naam der Staaten fpreekende, niet zonder medeweeten des Graaven van Fuentes vertrokken waren , en voerde hun te gemoete: „ Behaagde het den Hemel, dat ik de „ binnenlandfche onlusten voor tegenwoordig en „ voor het toekomende kon doen ophouden ! De ,, welluidende naam van Vredemaaker klinkt nog „ aangenaamer, dan dien van Overwinnaar, in 't oor.

„ Dan

Maurits-

Sluiten