Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l

Voorfpoed dei spaanfche wapenen.

335 GESCHIEDENIS

menheden der Vlaamingen, ten zijnen opzigte, de plaats, we'.ke bij bekleedde, waardig was. Van den aanvange, hadt hij zich toegelegd ophetweeren van één der giootlte gebreken in de Spaanfche.Regeering, den geest van opftand onder het Krijgsvolk; en zijne poogingen waren niet vrugtloos. Mogelijk liet hij, om de Soldaaten te doen vreezen , dat hun iets dergelijks zou overkomen, als in den jaare MDLXXVI. gebeurde , de getrouwe Gewesten toe, met de Vwéénigde Landfehappen te handelen. Deeze trek diende trflens, om een ftraal van hoope te doen fchitteren in het hart eens ongelukkigen en misnoegden Volks : en door eene openbaare Onderhandeling, welke hij heimlijk beftuurde , voorkwam hij alle ontwerpen tot heimlijke Onderhandelingen , en de gevolgen , welken daar uit zouden hebben kunnen ontdaan.

Hendrik de IV. hadt gedagt, dat dit misnoegen, in 's Konings Nederlanden , geheel andere uitwerkzels zou hebben : en de Inwoonders van Henegouwen en Artois aangezet, om de Spaanfche Legerbenden de Nederlanden te doen ruimen. Maar zij zon. den zijn' Brief na het Hof te Brusfel. Hendrik, zijne regten bijna door geheel zijn Koningrijk erkend , en geen kans ziende, om de Onderdaanen van Philips cpteftooken, liet eene ftrenge Verklaaring tegen dien Vorst uitgaan, hem befchuldigende , dat hij een Moordenaar omgekogt hadt, om hem van 't leeven teberooven, vergezeld van eene volledige üorlogsverklaaring. Philips de II. antwoordde hier op met

eene

Sluiten