Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4C

GESCHIEDENIS

Maurits.

en bragt de nederlaag toe aan eene Ruiterbende, onder Philips van Nasfau , die zelve eene doodlijke wonde bekwam. Zijn Broeder Ernst van Nasfau, die nevens hem gevangen genomen was, kogt zich, voor eenen grooten losprijs , vrij. Ernst , Graaf van Solms, liet, indeezen bloedigen flag , het tóeven: — Dan tegen Frankrijk wendden de Spaanfchen hunne meefte magt aan , en maakten de grootBe vorderingen. Zij vermeefterden Chatelet, Dourlans en Kamerijk. Laatstgemelde .Stad hadt zich niet overgegeeven, dan om verlost te worden van het dwing!andfche beftuur des Bevelhebbers van Balagni: deeze vrije Rijksllad, tusfehen Frankrijk en de Nederlanden gelegen , moest de tocvlugt neemen tot al te magtige Befchermers, bezetting van den een of ander ontvangen, en ftrekte altoos ten prooi van den fterkften. Zij dagt haare Voorregten wedertekrijgen, met zich aan de Spanjaarden overtegeeven: en hadt dit zelfs bedongen in het Verdrag metdenGraave van Fuentes; doch nauwlijks was hij in de Stad, of hij dwong de Burgers den eed van getrouwheid aan zijnen Koning afteleggen. Met welk een vuur en kragt van welfpreekenheid zij hunne regten beweerden, hij toonde, dat zij ongelijk hadden, door, van zijnen kant, het alles uitmaakend bewijs der Koningen bijtebrengen (*).

Hendrik de IV, Bourgondie tegen de Spaanfchen verdeedigd hebbende, was op weg , om Kamerijk

"- . ' te O") Bor, XXXII. B. bl. 12.20.39.

Sluiten