Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

GESCHIEDENIS"

Maurits.

deelcn, door den Vijand op hun behaald , van het aanhouden hunner Koopvaardijschepen in Spanje, van overftroomingen en duurte. Zij beweezen, den Koning van Frankrijk niet onderfteund te hebben , gedreeven door praalzugt , maar uit noodzaaklijkheid, om den Vijand van zich te verwijderen , en hem te beletten, om voordeel te doen met de verlegenheid, waar in zij zich bevonden. Naa veel en heftig twisten, kwamen zij overéén, ten minden in fchijn. De Staaten verbonden zich , de Koningin met een zeker aantal Schepen te hulpe te komen, en de Engelfche Knegten, die zij in dienst hadden , te betaalen, fchoon de Plaatzen , tot zekerheid gegeeven, en die zo zeer haare onafhanglijkheid beperkten , in handen der Engelfchen bleeven (*). Dit Verdrag zou van zeer weinig beduidenis en korttlondig geweest hébben, indien de vrees voor de Spanjaar den, die eene landing in Engeland* deeden, eene ontzaglijke Vloot tegen dat Rijk toerustten , en een opftand, in Ierland verwekt, onderlteunden , Elizabeth niet verpligt hadt , om eene verééniging te bevestigen , welker handhaaving haar belang thans zo zeer als immer vorderde.

Het kon den Koning van Spanje niet onbekend zijn , hoe weinig de verheffing des Graaven van Fuentes zijnen Onderdaanen in de Nederlanden fmaakte. Om hun vertrouwen te herwinnen en opte»

(*) Grotii FUJI. p. 227. 228- Bor, XXXIII. B. bl. 42, Camsden Ann. 1595. p.

Sluiten